Książka teleadresowa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Podaj dane do wyszukania: Wyszukiwanie wg kategorii

Zasady wyszukiwania
  • Aby wyszukać pracownika należy wprowadzić nazwisko lub jego część, np. "Kowalski" lub "kow". Wyszukane frazy w danych pracowników będą oznaczone pogrubioną czcionką, np. "Kowalski".
  • Dostępne jest wyszukiwanie pracowników według numeru telefonu. Wystarczy wprowadzić sam numer wewnętrzny np. "1027"
Wydruk książki teleadresowej
Struktura uczelni